تالی الکتریک

اخبار

تولید برق خورشیدی از پنجره های با فناوری کوآنتوم

آینده انرژی برق آبی

حفاظت کاتدی چیست؟

حفاظت کاتدی چیست؟
۲۲ آبان ۱۳۹۸

امروزه خوردگی شیمیایی فلزات از جمله مشکلات اساسی و هزینه ساز صنایع بزرگ به خصوص صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب و فاضلاب و … می باشد. لوله های انتقال و توزیع سوخت و آب، اسکله ها، کشتی ها، کندانسورها، دکلهای انتقال نیرو، مخازن ذخیره سوخت و دیگر سازه های مدفون (و یا غوطه ور) در یک الکترولیت متناسب با شرایط موجود و با توجه به ساختار متالورژیکی خود ، خورده شده و بعد از مدتی کار یک سیستم و پروسه فعال را مختل کرده و منجربه ضرر و زیان های غیر قابل پیش بینی می شوند.  در خصوص پیشگیری از خوردگی لوله های مدفون، کف مخازن رو زمینی و مخازن زیر زمینی نتیجه تحقیقات و آزمایشات انجام شده دو روش عمده زیر می باشد: -* 1- استفاده از انواع پوشش -* 2- استفاده از سیستم حفاظت کاتدیک از آنجائیکه پوشش های موجود هیچ یک دارای راندمان 100% نمی باشند لذا داشتن یک سیستم مکمل جهت حفاظت از خوردگی سازه های مدفون الزامی به نظر می رسد. روش تکمیلی یاد شده ... ادامه »

صید ماهی با استفاده از شوک الکتریکی

  ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹   ۱۰