تالی الکتریک

اخبار

خط کشی هوشمند خیابان

خط کشی هوشمند خیابان
۰۱ بهمن ۱۳۹۷

خط کشی هوشمند خیابان (Smart Crossing)، که بتازگی در لندن به کار گرفته شده یک فناوری جدید کامپیوتری است که با ردیابی حرکت عابرپیاده، ورود ناگهانی افراد به خیابان را به رانندگان هشدار می دهد. یک سطح هوشمند در محل عبور عابر پیاده در شهر لندن طراحی و اجرا شد، که در این سطح هوشمند خیابان، خط کشی محل عبور عابر پیاده، نماد دوچرخه و فلش های جهت دار هشدار، در زمان نیاز به طور موثر و کارآمد ظاهر می شوند تا عابران پیاده، دوچرخه سواران و رانندگان را از آنچه در اطرافشان می گذرد آگاه کند و محل امن تری برای تردد آن ها فراهم نماید.محل عبور Starling Crossing که یک خط کشی عابر پیاده هوشمند و پاسخگو می باشد، برای اولین بار و تنها در جنوب شهر لندن توسط شرکت Umberllium و در مشارکت با شرکت بیمه Direct Line نصب شده است. سطح این خط کشی هوشمند حرکت عبار پیاده را به وسیله دوربین ردیابی می کند و سپس چراغ های ال ای دی خط کشی با توجه به حرکت او روشن می شوند. در این راهکار ترافیکی، ... ادامه »

ابداع سیمانی که قادر به ذخیره برق است

  ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹   ۱۰   ۱۱   ۱۲   ۱۳   ۱۴