تالی الکتریک

جستجو برای "FI"  

9898 دستگاه تشخیص جریان نشتی ( RCD (Residual Current Device  که به کلید  FI نیز معروف است ، نوعی کلید است که با مقایسهٔ جریان سیم‌های رفت و برگشت، در صورتی که اختلافی بین جریان رفت و برگشت وجود داشته باشد مدار را قطع می‌کند. در این وسیله یک هسته مغناطیسی همه هادی های حامل جریان را در بر می گیرد. در این حالت شار مغناطیسی که در هسته بوجود می¬آید به جمع برداری جریان های عبوری از هادی ها  بستگی دارد . اگر جریان عبوری I1 را مثبت در نظر بگیریم ، آنگاه ...ادامه »