تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

کلاه اسکن مغزی

F_Photo_20180409161517.jpg پژوهشگران شیوه نوینی را برای جایگزینی دستگاه های رایج اسکن های مغزی ارائه کرده اند.

اسکن های MRI که برای نقشه برداری از مغز بسیار رایجند، برای کودکان و بیمارانی که وسایل الکتریکی مانند ضربان ساز، حلزون گوش و محرک های اعماق مغز در بدنشان ایمپلنت شده است مناسب نیستند.میدانهای مغناطیسی استفاده شده در اسکن های مغزی معمولی می تواند عملکرد و یا حتی ایمنی ایمپلنت ها را مختل کند. محققان دانشگاه واشنگتن اکنون یک کلاه هوشمند ساخته اند که سیستم اسکن مغزی جدیدی است که نورهای ریزی را به سر می تاباند و مانند اسکنر مغناطیسی مغز کار کند.

نتایج آزمایش این دستگاه نشان می دهد که بیماران قادر به حرکت، تکان دادن سر و حتی نوشیدن چای و یا بازی تنیس روی میز حین تصویربرداری از مغز بوده اند و فعالیت مغز آنها در یک هزارم ثانیه طی انجام این فعالیت ها به روش مغزنگاری مغناطیسی ثبت شده است.

                                          

این تجهیزات از فناوری موسوم به " توموگرافی پراکنش اوپتیکال " (DOT) استفاده و با تشخیص نور عبور یافته از سر و گرفتن تغییرات پویا در رنگهای بافت مغزی کار می کند.

تجهیزات جدید DOT دو سوم از سر را پوشش می دهد و برای نخستین بار می تواند فرایندهای مغزی که در مناطق مختلف و شبکه های مغزی روی می دهد را تصویر برداری کند." جوزف کالور " از دانشگاه واشنگتن گفت: وقتی فعالیت عصبی یک منطقه در مغز افزایش می یابد، خون دارای اکسیژن زیاد به بخش های مغزی فعال جریان می یابند و می توانیم این مناطق را تشخیص دهیم.
محققان، عملکرد DOT را با نتایج اسکن  fMRI مقایسه کرده و نتایج قابل توجه آن را گزارش کردند.
گرت بارنز استاد مرکز عصب شناسی در دانشگاه لندن و یکی از محققان این طرح می گوید:این دستگاه می تواند سوالات متداول علمی و بالینی در مورد تصویربرداری مغز انسان را تغییر دهد.
گروه محققان بارنز توضیح می دهند:دستگاه های فعلی مغزنگاری مغناطیسی بسیار بزرگ هستند و به اندازه نیم تن وزن دارند؛ یکی از دلایل بزرگی و سنگینی دستگاه ها این است که حسگرهای موجود در آن برای اندازه گیری میدان مغناطیسی مغز باید همواره خنک نگه داشته و در دمای منفی 269 درجه سلسیوس نگه داشته شوند.