تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

خودرو مرسدس بنز نامرئی

200hgj.gif.jpg شرکت بنز با استفاده از تکنولوژی استتار نوری اولین ماشین نامرئی را تولید کرد.

مهندسان شرکت مردس بنز یک سمت اتومبیل را با LED پوشاندند، تا این ماشین را به یک نمایشگر تلویزیونی بزرگ تبدیل کنند. سپس یک دوربین در سوی دیگر اتومبیل قرار دادند و به این ترتیب تصویر فیلم برداری شده توسط دوربین را برروی سمت دیگر خودرو به نمایش گذاشتند. این کار تقریبا همان تاثیر نامرئی شدن را دارد به خصوص اگر زاویه دید و نور مناسب باشد.

مهندسان در یک طرف این ماشین دوربین های SLR دیجیتال و در طرف دیگر چراغ های ثابت LED نصب کرده اند. چراغ های LED  ، هر چیزی که دوربین SLR در طرف دیگر تصویر برداری می کنند نشان می دهند، این کار باعث می شود که بیننده ماشین را در واقع به صورت نامرئی ببیند.

                                              
پروژه خودرو نامرئی مرسدس بنز برای معرفی  و ترویج  تکنولوژی F-Cell که داری انعکاس صفر می باشد ، راه اندازی شده است.