تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۳/۰۳/۰۲

موجودی تمامی اتوترانس های مارک امگا در انواع سه فاز و تکفاز تکمیل گردید.

d9b2e058e539315909313257f3151814.jpg موجودی تمامی اتوترانس های مارک امگا در انواع سه فاز و تکفاز تکمیل گردید.
جهت دریافت کاتالوگ محصولات با بازرگانی تالی الکتریک تماس حاصل نمایید.