تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۱۰/۰۹

قطار مغناطیسی

ff.jpg
نحوه کارکرد قطارهای مغناطیسی:
در نحوه کار قطارهای مغناطیسی از دو تکنولوژی استفاده می شود. مورد اول تعلیق الکترومغناطیسی (EMS) و نوع دوم آن تعلیق الکترودینامیک (EDS) است.در سیستم تعلیق الکترومغناطیس از آهنرباهای الکتریکی در بدنه قطار استفاده می شود. سامانه های کنترل الکترونیکی نیز وظیفه حفظ فاصله بین قطار و ریل را برعهده دارند. در استفاده از این تکنولوژی نیازی به استفاده از چرخ وجود ندارد. استفاده از این تکنولوژی در قطارها توسط آلمانی ها ابداع شده است.اما در سیستم های تعلیق الکترودینامیک از آهن رباهای دائمی بسیار قوی در ریل ها استفاده می شود. میدان مغناطیسی که بر اثر استفاده از این آهن رباها به وجود می آید باعث ایجاد نیروی دافعه می شود.

وزن قطار به همراه مسافرین و در نظر گرفتن یک میدان مغناطیسی قدرتمند برای معلق نگه داشتن چنین وزنی یکی از مهمترین مسائل در استفاده از قطار های مغناطیسی است. قطارهایی که از این تکنولوژی بهره می برند در سرعت های کم نیاز به استفاده از چرخ دارند، اما در مجموع با توجه به تمام ضعف ها و ویژگی ها، این تکنولوژی نسبت به تکنولوژی تعلیق الکترومغناطیسی منطقی تر به نظر می رسد. تکنولوژی تعلیق الکترودینامیک ساخت کشور ژاپن است.