تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۱۰/۰۲

تولید برق توسط سرعت گیر

bnh.jpg

یکی از بهترین روشهای تولید انرژی الکتریکی استفاده از سرعت گیرهای خیابان است. دست اندازهایی در انگلستان ایجاد شده اند که با عبور کردن خودروها از روی آن ها برق تولید می شود. در این دست اندازها انرژی جنبشی ناشی از حرکت خودروها به انرژی برق تبدیل می شود.این دست اندازها می توانند برای تأمین برق مورد نیاز چراغ های راهنمایی، علائم مورد استفاده در جاده ها و دیگر زیرساخت های شهری مورد استفاده قرار بگیرند.هر یک از این دست اندازها می توانند بسته به وزن خودروهایی که از روی آن ها عبور می کنند، ۵ تا ۵۰ کیلووات برق تولید کنند.

                                                                       
نحوه تولید برق توسط این سرعت گیرها به این صورت است که با قراردادن این سرعت گیر درون زمین که به شکل یک مخروط دایره ای بوده و مقداری ازسطح روی مخروط که مورد استفاده برای کم کردن سرعت خودروها می باشد با استفاده از اندازه گیری بسیار دقیق از سطح زمین بیرون می ماند، تا وسایل نقلیه بعد از عبور از روی این سرعت گیر باعث چرخش سرعت گیر شوند و هم زمان با چرخیدن سرعت گیر 2 جعبه گیربکس که در 2 طرف (خیابان) سرعت گیر نسب شده اند این چرخش را به ژنراتورهای تولید برق برسانند. در جمع بندی کلی، یافته های حاضر نشان میدهند که استفاده ازسرعت گیر چرخشی، علاوه بر سرعت چرخش ژنراتور و قابلیت افزایش تعداد ژنراتورها و دینام در ما بین چرخ های کمکی و استفاده ی حداکثر از فضای موجود در بدنه ی داخلی سرعت گیر برای تولید برق بیشتر، به جلوگیری از فرسوده شدن و کم شدن صدای برخوردلاستیک ها نیز کمک می کند.