تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۹/۱۰

تولید برق از باکتری

ui.jpg تولید برق از باکتری، یک روش نوین در صنعت برق می باشد و بعضی از باکتری‌ها را به شکلی می توان تغییر داد که توانایی تولید الکتریسیته را داشته باشند. برخی از باکتری‌ها به شکل طبیعی می‌توانند به وسیله نوعی پروتئین که در غشا‌ء سلولی‌اش وجود دارد الکتریسیته تولید کنند.

 البته چنین باکتری‌هایی اکثرا در شرایط محیطی سخت وجود دارند. مطالعات جدید حاکی از آن است که با تغییر دادن باکتری‌ها می‌توان از آن‌ها الکتریسیته تولید کرد. با استفاده از این دستاورد در آینده فاضلاب قابلیت تبدیل به آب تمیز را خواهد داشت.

                                                                  

اکنون محققان موفق شده‌اند که بعضی از باکتری‌ها را به شکلی تغییر دهند که توانایی تولید الکتریسیته را داشته باشند.

محققان، نخست یک مولکول  ویژه به اسم  +DFSO درست کردند که حاوی اتم‌های فلز آهن بود، سپس این سلول را به باکتری به اسم Shewanella oneidensis وارد نموده و پس از این باکتری با استفاده از اتم‌های آهن توانست الکتریسیته تولید کند.در نتیجه، محققان پی بردند که قادرند سایر باکتری‌ها را نیز به گونه‌ای تغییر دهند که جریان الکتریسیته تولید کند.
البته این تحقیق در مراحل ابتدایی قرار دارد و باکتری‌ها نمی‌توانند مقدار الکتریسیته زیادی را تولید کنند.

 در حال حاضر از این روش برای تولید آب تمیز از فاضلاب می‌توان بهره برد. امیدواریم که این روش در آینده هزینه‌های کمتری داشته باشد تا قابلیت استفاده در ابعاد وسیع‌تری را داشته باشد.