تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۸/۲۲

باس بار ( BusBar ) چیست؟

556.jpg در هر نیروگاه یا پست، ژنراتورها، ترانسفورمرها، سیمها و کابلهای با سطح ولتاژ برابر و هم فاز، بوسیله یک رسانا به نام باس بار- BUSBAR - به یک دیگر متصل می گردند.

 در باس بار، انرژی ژنراتور یا ترانسفورمرها بهم پیوسته و به بخشهای بعدی انتقال می یابد؛ به عبارت دیگر باس بار ابزار جمع آوری، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی است که سابقة استفاده از آن به سابقة پیدایش نیروگاه بر می گردد و از همان بدو ظهور تقریباً شکل امروزی خود را حفظ کرده و تنها در فن آوری تولید و جنس آن تغییرات و پیشرفت هایی حاصل شده است.

                                                       

باس بارها اشکال گوناگونی دارند، نوع تخت و مسطح آن در ولتاژهای پائین بکار می رود و بیشتر به شینه مشهور است. نوع رشته ای آن که در حقیقت هادی است مرکب از چند رشته سیم و باس بار لوله ایی که عمده ترین کاربرد آنها در مراکز تولید و تبدیل انرژی الکتریکی است. این دسته از باس بارها را معمولاً از جنس مس یا آلومینیوم و آلیاژهای آن تولید می کنند. به دلایل متعدد از جمله :
ـ تشعشعات حرارتی و تبادل حرارتی بهتر آلومینیوم نسبت به مس،ـ ایجاد خاکستر کمتر در موقع جرقه زدن و سوختن آلومینیوم،
ـ واکنش بیشتر مس با گوگرد موجود در هوای آزاد و تشکیل پوستة اکسید مس که هدایت الکتریکی را کاهش   می دهد.
آلومینیوم از مس کاربرد بیشتری پیدا می کند.

پر مصرف ترین آلیاژ برای ساخت باس بارهای لوله ای، آلیاژ 6101 ( مطابق با نام گزاری اتحادیة بین المللی آلومینیوم – Aluminum association ) با انجام عملیات حرارتی T6 است. این عملیات حرارتی هنگامی بکار برده می شود که استحکام مکانیکی زیاد و هدایت الکتریکی مناسبی مورد نظر باشد و مفهوم آن این است که ابتدا بر روی محصول عملیات حرارتی انحلال و سپس پیر سازی مصنوعی(Artificial aging) صورت گرفته است.

آلیاژ 6101 از مقاومت به خوردگی بالایی برخوردار است و قابلیت جوشکاری و لحیم کاری مناسبی دارد. قابلیت ماشین کاری این آلیاژ متوسط است.