تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۸/۲۲

پریز برق در کشورهای مختلف

bgh(1).jpg وقتی از کشور خارج میشوید، تنها چیزهایی که باید در مورد آنها نگران باشید فقط زبانها و واحدهای پول مختلف نیست بلکه باید به انواع مختلف دوشاخه و ولتاژ برق نیز فکر کنید. درمورد پریز و ولتاژ تنها یک نمونه استاندارد وجود ندارد.

واضح ترین موردی که شما با آن روبرو خواهید شد انواع گوناگون پریز هایی است که در جاجای دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. شما باید دوشاخه مناسب داشته باشید وگرنه حتی نمیتوانید وسایل برقیتان را به پریز برق کشوری که به آن سفر کرده اید متصل کنید.