تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۸/۲۲

بدن انسان پس از اصابت صاعقه

6.jpg در امریکا سالانه ۱۰۰۰ گزارش برخورد صاعقه با انسان  میشود که ۱۰درصد آن به مرگ ختم میشود!
در زیر تاثیر صاعقه بر بدن انسان و حیوان را مشاهده می کنید: