تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۵/۱۵

توربین بادی گرد (O-wind Turbin)

23.jpg توربین بادی گرد (O-wind Turbin) نسل جدیدی از توربین های بادی است که قادر است  با باد درهر جهتی  برق تولید کند.این توربین بادی همه کاره تک محور بوده و مخصوصاً برای ساختمانهای آپارتمانی که در محیطهای شهری با باد در جهات مختلف مواجه هستند بسیار مناسب است.

نمونه اولیه مقوایی در یک سناریو واقعی در خلیج مورکامب (Morecambe) ، انگلستان آزمایش می شود.

این توربین جدید قادر است  بدون نیاز به فرمان ، از باد های افقی و عمودی برق تولید کند. ساکنان آپارتمان می توانند به طور مؤثر و  پایدار برق تولید کنند.