تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۴/۳۰

بزرگترین نیروگاه های هسته ای دنیا

770.jpg
نیروگاه هسته‌ای به تأسیساتی صنعتی و نیروگاهی می‌گویند که بر پایه فناوری هسته‌ای و با کنترل فرایند شکافت هسته‌ای، از گرمای آزاد شده آن اقدام به تولید انرژی الکتریکی می‌کند.
کنترل انرژی هسته‌ای با حفظ تعادل در فرایند شکافت هسته‌ای همراه است که با استفاده از گرمای تولیدی برای تولید بخار آب  اقدام به چرخاندن توربین‌های بخار و به دنبال آن ژنراتورها می‌کند.

در زیر فهرست بزرگترین نیروگاه های هسته ای دنیا بیان شده است:
1- -کاشی وازاکی کاریوا - ژاپن (7965  مگاوات)
2- آبروس - کانادا (6232 مگاوات)
3- هاول - کره جنوبی (5881 مگاوات)
4- زابوریزیزیا - اوکراین (5700 مگاوات)
5- بالووردی - آمریکا (4214 مگاوات)
6- هونچیان - چین (4122 مگاوات)
7- بوجیی - فرانسه (3850 مگاوات)
8- بالاکووا - روسیه (3800 مگاوات)
9- بلایزر - فرانسه (3640 مگاوات)
10- الماراز - اسپانیا (2017 مگاوات)