تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۴/۰۳

دلیل پوشاندن کف پست برق با سنگریزه

yt.jpg تا به حال شده از خود بپرسید که چرا کف پست‌های برق را آسفالت نمی‌کنند یا با قالب‌های بتنی نمی‌پوشانند و از سنگ ریزه و ماسه استفاده می‌کنند.

هشت دلیلی که این مهم صورت می گیرد عبارتند از:
1- جلوگیری از ایجاد حوزچه های آب در زمان بارندگی
2- افزایش مقاومت سطحی زمین پست و جلوگیری از منتشر شدن جریان اتصال کوتاه به سطح پست
3-  کنترل ولتاژهای گام و تماس
4- جلوگیری از ایجاد حوضچه های روغن در هنگام بروز نشتی روغن در تجهیزاتی چون ترانسفورماتورها ، کلیدهای قدرت روغنی و …
5- جلوگیری از رشد و نمو علف در سطح پست
6- جلوگیری از انتشار آتش سوزی از یک تجهیز به تجهیز دیگر
7- عدم ورود خزندگان به تجهیزات پست به دلیل لبه های تیز سنگ شکسته ها
8- جلوگیر از تبخیر رطوبت خاک و افزایش مقاومت زمین