تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۳/۲۶

لامپ سانفار ( LVD ) چیست؟

mk.jpg لامپ های مغناطیسی یا لامپ های القایی یا سانفار یا LVD مخفف Light Very Different اساساً یک نوع از لامپ های فلورسنت با (یک یا دو) آهنربای الکتریکی که در اطراف بخشی از لوله پیچیده شده (لامپ القایی خارجی) می باشد.گاز داخل این لامپ ها توسط میدان مغناطیسی ای که از بیرون به این لامپ ها اعمال می شود، یونیزه شده و تولید نور می کند.

تولید میدان مغناطیسی توسط یک بالاست صورت می گیرد. این لامپ ها به علت نداشتن کاتد، دارای طول عمر بسیار زیاد هستند و برای مکان های خطرناکی که تغییر دادن لامپ ها، سخت و گران است مورد استفاده قرار می گیرند. اشکال عمده این لامپ ها در تولید نویز مغناطیسی توسط بالاست این لامپ ها که جهت روشن نگه داشتن آنها به کار می رود، می باشد.