تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۲/۰۹

روش صحیح باتری به باتری کردن خودرو

52.jpg اتصال نادرست در زمان باتری به باتری کردن می تواند آسیب های جدی به افراد و یا خودروها وارد نماید برای جلوگیری از این منظور ابتدا قبل از هرکاری مطمئن شوید که مشکل از باتری خودرو باشد برای این منظور چراغ های خودرو را روشن کنید، اگر که نور آن ها کمی ضعیف شده است و قدرت قبل را ندارند حال شما تقریبا مطمن هستید که مشکل از باتری است ولی اگر اینچنین نیست باتری شما قدرت کافی را دارد و باید پیگیر مشکل در جایی دیگر باشید.

سویچ را بچرخانید و ببینید که اصلا چراغ های داخلی و داشبورد روشن می شوند یا خیر، حتی در ضعیف ترین باتری ها هم با نور بسیار اندک قادر خواهید بود چراغ ها را ببینید. اگر کلا مطمئن هستید هیچ چراغی روشن نمی شود آنوقت احتمالا مشکل از سویچ است.

                                                                         

قبل از برقراری اتصالات باتری مطمئن شوید دو خودرو با یکدیگر تماس فیزیکی نداشته باشند و سپس مطابق با تصویر فوق مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
کابل قرمز رنگ را به سر مثبت باتری دارای مشکل متصل کنید.
حال سر دیگر همین کابل قرمز را به سر باتری سالم متصل کنید.
کابل مشکی را به سر منفی باتری سالم متصل کنید.
سر دیگر کابل مشکی را به قطعه فلزی از خودروی دارای باتری خراب متصل کنید.
بهتر است این قسمت فلزی قسمتی رنگ نشده باشد که ارتباط برقرار شود این کار را با پیچ و مهره ها و … نیز می توانید انجام دهید.
مراقب باشید اضافی کابل ها اطراف پره های فن و یا نزدیک موتور خودرو نباشد.

خودروی سالم را روشن کنید و اجازه دهید برای چند دقیقه (1 الی 2 دقیقه) خودرو کار کند. شما می توانید کمی دور موتور را با گاز دادن بالا ببرید تا انرژی بیشتری منقل شود.
حال خودرو خراب را استارت بزنید و روشن نمایید.

حال برعکس مراحل اولیه اتصال، کابل ها را جدا کنید یعنی:
ابتدا کابل مشکی را از قسمت فلزی خودرو جدا کنید.
کابل مشکی را از قسمت منفی باتری سالم جدا کنید.
کابل قرمز را از قطب مثبت باتری سالم جدا کنید
و در نهایت کابل مشکی را از باتری تازه شارژ شده جدا کنید.