تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بزرگترین نیروگاه خورشیدی گرمایی دنیا

Like_lg.png(49)_lg.jpg نیروگاه های خورشیدی-گرمایی از نور خورشید برای تولید انرژی استفاده می کنند و با بهره گیری از آینه به جای پنل های خورشیدی ، نور خورشید را در برج مرکزی متمرکز کرده و با داغ کردن نمک مذاب موجود در محفظه، انرژی لازم برای راه اندازی یک توربین بخار را فراهم می کنند.

بر اساس اظهارات رسمی مقامات استرالیا، این کشور قصد دارد برای تأمین نیازهای بخش دولتی، یک نیروگاه خورشیدی-گرمایی 150 مگاواتی را تحت عنوان پروژه «Aurora» با بودجه 650 میلیون دلاری در جنوب استرالیا احداث کند.
پیمانکار نیروگاه مورد بحث شرکت «SolarReserve» بوده که پیش از این پروژه های بزرگی مانند مزرعه خورشیدی 1600 هکتاری در صحرای نوادا را انجام داده است.

                                                         

در حال حاضر، مصرف برق کل بخش های زیرمجموعه دولت استرالیا برابر 125 مگاوات بوده که 25 مگاوات تولید مازاد نیروگاه جدید، وارد شبکه محلی خواهد شد. همچنین بد نیست بدانید که پروژه Aurora پس از تکمیل، سالانه 495 گیگاوات برق تولید کرده و تبدیل به بزرگترین نیروگاه خورشیدی-گرمای دنیا خواهد شد.

البته برخی از متخصصین نسبت به کارایی نیروگاه های خورشیدی-گرمای بدبین بوده و معتقدند در بعضی شرایط مانند وزش بادهای شدید، محفظه نمک مذاب قادر به حفظ گرمای تولیدی نبوده و نمی تواند به صورت بهینه، انرژی مورد نیاز توربین را فراهم کند.

با این حال دولت استرالیا امیدوار است با احداث نیروگاه جدید در کنار سایر روش های پاک تولید انرژی، شبکه تأمین برق خود را گسترش داده و آلودگی های زیست محیطی و هزینه های تأمین انرژی را کاهش دهد.