تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۸/۰۱/۱۹

تغییر رنگ تیتانیوم در ولتاژهای مختلف

cccc.jpg اگر به تیتانیوم برق با ولتاژهای متفاوت متصل کنید می توانید شاهد تغییر رنگ شگفت انگیزش باشید.
تیتانیوم تقریبا تنها فلزی است که اگر برق با جریان های مختلف به آن برسد رنگ عوض میکند.