تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

خلق هنر با خازن ولتاژ بالا

hggbn.jpg در این تصاویر جرقه های روشن و امواج الکترونیکی با یک پس زمینه خاکستری مات از میان گلهای تازه عبور می کنند.

او برای ثبت این تصاویر از خازن های با ولتاژ بالا برای ایجاد جریان های الکتریکی در میان رزهای صورتی و مارون قرمز استفاده کرده که همزمان خطر و زیبایی را نشان می دهند.

هو ویی که متولد 1990 در شانگهای چین است با دستگاههای مختلف تخلیه الکتریکی کار کرده تا بتواند مقدار مناسب جریان الکترونیکی را ضبط کند. این تصاویر بدون دستکاری و فتوشاپ ارائه شدند و و به قول هو ویی شبیه ماهیت شکننده بدن انسانها است.