تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

ژنراتور مارکس ( Marx generator )

vcccfg.jpg ژنراتور مارکس (Marx generator) یک مدار الکتریکی است که اولین بار توسط اروین مارکس در سال ۱۹۲۴ پیشنهاد شد و برای تولید ولتاژ بالا از ولتاژ پایین DC استفاده می‌شود.

اساس کار این نوع ژنراتور بر شارژ خازن‌ها به صورت موازی و تخلیه به صورت سری است.ژنراتورهای مارکس در آزمایشات فیزیکی انرژی زیاد استفاده می شوند و همچنین برای شبیه سازی اثرات رعد و برق بر روی خطوط نیروی برق و تجهیزات حمل و نقل هوایی استفاده می شود. توسط آزمایشگاه ملی سندیا از یک بانک متشکل از 36 ژنراتور مارکس برای تولید اشعه ایکس در ماشین Z خود استفاده می کند.

                                                       

مطابق با شکل فوق این مدار یک پالس ولتاژ بالا با شارژ تعدادی خازن به صورت موازی، سپس اتصال ناگهانی آنها به صورت سری تولید می کند. در تصویر زیر یک ژنراتور مارکس 10 طبقه با ولتاژ 600 کیلوولت مشاهده می نمایید.