تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

ژنراتور ترموالکتریک ساخته شده از پنبه

vffr.jpg محققان دانشگاه ماساچوست موفق به ساخت ژنراتور ترموالکتریک با پنبه شده اند.
مولدهای ترموالکتریک ابزارهای حالت جامد هستند که گرما را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند. برعکس موتورهای حرارتی معمول، مولدهای ترموالکتریک دارای اجزای متحرک نبوده و کاملاً بی صدا می‌باشند.

فراهم آوردن انرژی مورد نیاز فناوری‌های پوشیدنی از گرمای بدن به کمک یک ژنراتور ترموالکتریک غیر سمی و غیرآلرژیک. این ژنراتور که با پنبه ساخته شده است، انرژی مورد نیاز پوشیدنی‌های الکترونیکی را از گرمای بدن به دست می‌آورد.

این فناوری گرمای بدن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. این ژنراتور ترموالکتریک جدید از مواد غیر سمی و غیر آلرژیک تهیه می‌شود که آن را یک نامزد قابل قبول برای فناوری‌های پوشیدنی کرده است.