تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۱۱/۰۱

تولید برق از گاردریل

hggb.jpg پژوهشگران هلندی موفق شدند با استفاده از گاردریل کنار جاده، از انرژی خورشید برق تولید کنند.
برای این منظور پژوهشگران تولید انرژی برق از حفاظ‌های کنار جاده را مورد آزمایش قرار داده‌اند. در این آزمایش صفحه‌های خورشیدی بر روی قسمتی از گاردریل جاده‌ای به طول ۷۲ متر در استان هلند شمالی قرار داده شده تا میزان تولید انرژی برق آن اندازه گیری شود.

به گفته پژوهشگران ،صفحه‌های خورشیدی نصب شده در کنار جاده تقریبا هزار کیلووات انرژی تولید می‌کنند که برای روشن کردن ۱۰ تیر چراغ برق کافی است.
این آزمایش در طول یک سال انجام می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، گاردریل‌های بیشتری به پنل خورشیدی مجهز خواهند شد.