تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۱۰/۲۶

راه اندازی موتور سه فاز با شستی و کنتاکتور

rfff.jpg الکتروموتور سه فاز تجهیزی است که می تواند انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکیتبدیل کند. امروزه این تجهیزات حدود 60 درصد از انرژی الکتریکی تولیدی کشور را در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، تجاری و عمومی و … استفاده می کنند و حقیقتا می توان آن ها را به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در نظر گرفت.

الکتروموتور سه فاز از نظر حرکتی، به دو صورت خطی و دوار طراحی می شود. البته می توان گفت که بیشتر الکتروموتورهای سه فاز حرکت دورانی دارند. به بخش بیرونی این تجهیزات که بدون حرکت می باشد، استاتور و قسمت چرخنده را که جزء درونی الکتروموتور محسوب می گردد، روتور می نامند. روتور، از چندین کلاف مسی که در فولاد قرار داده شده اند، تشکیل می گردد. در حقیقت عملکرد روتور و چرخش آن، تحت تاثیر میدان مغناطیسی ایجاد شده در استاتور و نیرویی است که از سمت این میدان، به آن وارد می شود.