تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

تولید برق از هندوانه

gbg.jpg آب هندوانه می تواند از منابع ارزشمند سوخت زیستی باشد.محققان اثبات کرده اند که آب هندوانه می تواند به صورت اتانول تخمیر شود. سوخت های زیستی به دسته ای از سوخت ها گفته می شود که از ترکیبات آلی زیستی به دست می آید.

البته باید توجه داشت که در باتری ساخته شده با هندوانه و میله های Zn یا Cu، هندوانه نقش مایع رسانا (الکترولیت) را بازی می کند.هندوانه به تنهایی نمی تواند انرژی تولید کند، بلکه این انرژی از طریق واکنش هایی که در داخل سلول های متشکل از دو میله فلزی، رخ می دهد ، تولید می شود.
اتم های Zn بسیار واکنش پذیر هستند، به همین دلیل سریعتر خورده شده و به+Zn2 تبدیل می شود. در طی این واکنش (تبدیل به +Zn2)، دو الکترون آزاد می شود که می تواند به صورت ضعیف گوشی را شارژ کند.
                                                                               

به عبارت دیگر، شما می توانید به وسیله هندوانه گوشی خود را شارژ کنید ولی مقدار این شارژ کافی نبوده و آن چیزی نیست که فکرش را می کنید. برای شارژ کامل گوشی خود شما احتمالا به فروشگاهی از هندوانه نیاز دارید، زیرا هر یک از هندوانه ها انرژی بسیار کمی تولید می کند.

                                                                             
برای انجام شارژ بهتر نیاز است که از نمک و آب یخ و یک هندوانه که برای جذب بهتر نمک دارای منافذ زیاد می باشد، استفاده شود. برای اینکار نیاز است که هندوانه در کنار معدن مس رشد کرده باشد. با توجه به اینکه بیشتر هندوانه ها ارگانیک بوده و در نزدیکی معادن مس رشد نکرده اند، بتا سلولز پوسته خارجی سبز رنگ بوده که دارای فراکتوز و آب می باشد و این باعث می شود که انتقال یونهای الکتریکی در ترکیب هندوانه با مشکل مواجه شود.اما هنوز امکان تولبد برق این روش وجود خواهد داشت.