تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

پروژه های انرژی نو در چین

اذاا.jpg کشور چین که بزرگترین تامین کننده انرژی خورشیدی جهان می باشد از هر راهی برای تامین و حل مشکل انرژی مورد نیاز خود اقدام کرده است. در زیر به چند نمونه از این پروژه ها اشاره می کنیم. کشور چین برای تامین برق در هر ساعت از شبانه روز در شمال در شهر Qinhuangdao، به تعداد کافی پنل های خورشیدی نصب کرده که می تواند20MW برق تولید کند.
    
                                                                  

به تازگی یک مزرعه خورشیدی به شکل پاندای بزرگ در شمال چین که توان تولیدی 100MW را دارد، نصب شده است.

                                                                  

همچنین بزرگترین تاسیات خورشیدی شناور جهان در جنوب چین ساخته شده است.

                                                                     

این کشور ظرفیت خورشیدی خود را در سال گذشته، دوبرابر کرده است.فراتر از اهداف تولید برق از خورشید و باد ، امروزه چین دو سوم سلول های خورشیدی جهان را تولید می کند. در حال حاضر این کشور از اهداف در نظر گرفته شده دولت برای استفاده از ظرفیت خورشیدی در سال 2020 فراتر رفته و هدف جدید خود که افزایش استفاده از توان خورشیدی تا 213 گیگاوات در سال 2020 می باشد را جایگزین آن کرده است، که این طرح 5 برابر ظرفیت تولید امریکا می باشد.

علارغم این رشد سریع، تنها 20درصد انرژی چین از انرژی های نو تامین می شود.