تالی الکتریک

اخبار

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

توربین گردابی

hhhg.jpg این توربین مخصوص می تواند در کنار اکثر رودخانه ها نصب شود و با استفاده از جریان آب، برق تولید کند. شرکت ادعا می کند که با این طرح می توان برق 60 خانه را تامین کرد. با توجه به وب سایت شرکت ، توربین گردابی به راحتی نصب شده و به نگهداری کمتری نیاز دارد.

                                                         
این توربین چگونه کار می کند؟ نحوه کار توربین گردابی بسیار ساده می باشد. این توربین ها در هر اختلاف ارتفاعی بین رودخانه و کانال نصب می شوند و نیازی به تجهیزات پیچیده ندارد. ابتدا یک کانالی حفاری می شود که یک ورودی و یک خروجی به رودخانه داشته باشد. سپس قسمت های کانال نصب می شود و ژنراتور را در مرکز کانال نصب می کنند .

                                                         
این طرح فقط یک قسمت متحرک داشته که نیاز به نگهداری بسیار کمی می باشد. همچین دارای یک توری فیلتر می باشد که مانع از ورود ذرات به داخل توربین می شود. یک مسیر بتنی بهینه شده، جریان آب را به یک مسیرگرداب مانند هدایت می کند، که توان لازم برای چرخاندن یک پروانه فن آوری بالا را تأمین می کند.

                                               

                                   

 آب پس از عبور از توربین، به رود باز می گردد. انرژی تولید شده می تواند مستقیما به مصرف کننده متصل شود، همچنین می تواند به طور همزمان به شبکه توزیع ملی متصل شود.