تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات خورشیدی و شارژ کنترلر › انواع شارژ کنترلر › شارژ کنترلر ایپی اور › PWM 

PWM


 • ولتاژ:  48/36/24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 60 آمپر
 • شماره مدل: VS6048BN

 • ولتاژ:  48/36/24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 45 آمپر
 • شماره مدل: VS4548BN

 • ولتاژ:  48/36/24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 30 آمپر
 • شماره مدل: VS43048BN

 • ولتاژ:  48/36/24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 20 آمپر
 • شماره مدل: VS2048BN

 • ولتاژ: 24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 60 آمپر
 • شماره مدل: VS6024BN

 • ولتاژ: 24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 45 آمپر
 • شماره مدل: VS4524BN

 • ولتاژ: 24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 30 آمپر
 • شماره مدل: VS3024BN

 • ولتاژ: 24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 20 آمپر
 • شماره مدل: VS2024BN

 • ولتاژ: 24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 20 آمپر
 • شماره مدل: VS2024BN

 • ولتاژ: 24/12 ولت بصورت اتوماتیک
 • جریان: 10 آمپر
 • شماره مدل: VS1024BN

 • ولتاژ: 24/12 ولت
 • جریان: 30 آمپر
 • شماره مدل: LS3024B