تالی الکتریک

محصولات › سرج ارستر و برقگیر OBO › برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر Spark Gap 

برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر Spark Gap


کد محصول: 250 480

  • اسپارک گپ ضدانفجار Ex II 2G EEx d IIC T6 با 25 سانتیمتر کابل مخصوص
  • ولتاژ نامی 1 کیلو ولت، ضربه 100 کیلوآمپر و 3 کیلو ولت

کد محصول: 350 480

  • اسپارک گپ ضدانفجار Ex II 2G EEx d IIC T6 با 35 سانتیمتر کابل مخصوص
  • ولتاژ نامی 1 کیلو ولت، ضربه 100 کیلوآمپر و 3 کیلو ولت

کد محصول: 180 480

  • اسپارک گپ ضدانفجار Ex II 2G EEx d IIC T6 با 18 سانتیمتر کابل مخصوص
  • ولتاژ نامی 1 کیلو ولت، ضربه 100 کیلوآمپر و 3 کیلو ولت

کد محصول: 481

  • اسپارک گپ، ضربه 100 کیلوآمپر و 5 کیلو ولت

کد محصول: 482

  • اسپارک گپ حفاظتی
  • ضربه 10 کیلوآمپر و ولتاژ نامی 10 کیلو ولت

کد محصول: FS-V20

  • اسپارک گپ برای اتصال سیستمهای ارتینگ