تالی الکتریک

محصولات › اینورتر، کنترل دور موتور › ATV31:ورودی سه فاز-کاربری سنگین 

ATV31:ورودی سه فاز-کاربری سنگین


کد محصول: ATV31H037N4

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 0.37Kw

کد محصول: ATV31H055 N4

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 0.55Kw

کد محصول: ATV31H075

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 0.75Kw

کد محصول: ATV31HU11

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 1.1Kw

کد محصول: ATV31HU15

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 1.5Kw

کد محصول: ATV31HD11

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 11Kw

کد محصول: ATV31HD15

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 15Kw

کد محصول: ATV31HU22

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 2.2Kw

کد محصول: ATV31HU3

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 3Kw

کد محصول: ATV31HU40

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 4Kw

کد محصول: ATV31HU55

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 5.5Kw