تالی الکتریک

محصولات › اینورتر، کنترل دور موتور › ATV11:ورودی تکفاز-کاربری سبک  

ATV11:ورودی تکفاز-کاربری سبک


کد محصول: ATV11HU05M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.18 Kw

کد محصول: ATV11HU09M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.37 Kw

کد محصول: ATV11HU12M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.55 Kw

کد محصول: ATV11HU18M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.75 Kw

کد محصول: ATV11HU29M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 1.5 Kw