تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات خورشیدی و شارژ کنترلر › پنل خورشیدی › پنل خورشیدی شینسانگ › پنل خورشیدی پلی کریستال 

پنل خورشیدی پلی کریستال


کد محصول: SS-BP250

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=250w

کد محصول: SS-BP250CA

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=250w

کد محصول: SS-BP255

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=255w

کد محصول: SS-BP255CA

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=255w

کد محصول: SS-BP260

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=260w

کد محصول: SS-BP260CA

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=260w

کد محصول: SS-BP265

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=265w

کد محصول: SS-BP265CA

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=265w

کد محصول: SS-DP300

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=300w

کد محصول: SS-DP300CA

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=300w

کد محصول: SS-DP305

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=305w

کد محصول: SS-DP305CA

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=305w

کد محصول: SS-DP310

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=310w

کد محصول: SS-DP310CA

 • برند: YINGLI
 • مدل: پلی کریستال
 • توضیحات:  Pmax=310w