تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات خورشیدی و شارژ کنترلر › پنل خورشیدی › پنل خورشیدی شینسانگ › پنل خورشیدی مونو کریستال 

پنل خورشیدی مونو کریستال


کد محصول: SS-BM260

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=260w

کد محصول: SS-BM260NA

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=260w

کد محصول: SS-BM265

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=265w

کد محصول: SS-BM265NA

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=265w

کد محصول: SS-BM270

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=270w

کد محصول: SS-BM270NA

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=270w

کد محصول: SS-BM270NM

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=270w

کد محصول: SS-DM315

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=315w

کد محصول: SS-DM315NA

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=315w

کد محصول: SS-DM320

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=320w

کد محصول: SS-DM320NA

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=320w

کد محصول: SS-DM320NM

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=320w

کد محصول: SS-DM325

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=325w

کد محصول: SS-DM325NA

 • برند: YINGLI
 • مدل: مونو کریستال
 • توضیحات:  Pmax=325w