تالی الکتریک

محصولات › استابیلایزر فاراتل 

استابیلایزر فاراتل

استابلایزر یا تثبیت کننده ولتاژ برق ، دستگاهی است که نوسانات ولتاژ برق شهر را تثبیت کرده و به تجهیزات الکتریکی مصرف کننده می فرستد. عمده ترین عوامل خرابی تجهیزات الکتریکی، نویزها ، افزایش یا افت ولتاژ و یا قطع و وصل ناگهانی ولتاژ بوده که موجب بروز خسارتها بسیاری در بخش های حساس و اصلی دستگاه همچون موتور ، کمپرسور ، پاور و یا مدارهای الکترونیکی آنها اتفاق می افتد . به همین منظور به جهت حفاظت از تجهیزات الکتریکی خانگی ، صنعتی ، پزشکی ، مخابراتی ، نظامی و ... می باید از استابلایزر بهره برد.
محصول زمان تاخیر وصل توان خروجی جریان استارت فرکانس ضریب بار قیمت
  استابیلایزر فاراتل مدل STB2000

استابیلایزر فاراتل مدل STB2000 کد محصول: STB2000E

10 ثانیه 2000VAmax 11A 50/60Hz 0.6> ۶,۴۲۰,۰۰۰ریال
  استابیلایزر فاراتل مدل STB12000M

استابیلایزر فاراتل مدل STB12000M کد محصول: STB12000M

3 دقیقه 12000Vmax 85A 50/60Hz 0.7> ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
  استابیلایزر فاراتل مدل STB25R

استابیلایزر فاراتل مدل STB25R کد محصول: STB25R

10 ثانیه 6000VAmax 50A 50/60Hz 0.9> ۱۹,۴۷۰,۰۰۰ریال
  استابیلایزر فاراتل مدل Farapower253

استابیلایزر فاراتل مدل Farapower253 کد محصول: Farapower253

10 ثانیه 3x6000VAmax 3x50A 50/60Hz 0.9>
  ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32F

ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32F کد محصول: AVR32F

3 دقیقه 8000VAmax 64A 50/60Hz 0.9> ۲۸,۸۵۰,۰۰۰ریال
  ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25C

ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25C کد محصول: AVR25C

3 دقیقه 6000VAmax 50A 50/60Hz 0.9> ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ریال
  ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR40

ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR40 کد محصول: AVR40

5 دقیقه 2000VAmax 11A 50/60Hz 0.6> ۵,۱۷۰,۰۰۰ریال
  ترانس اتوماتیک فاراتل مدل DigiPower6

ترانس اتوماتیک فاراتل مدل DigiPower6 کد محصول: DigiPower6

5 دقیقه 2000VAmax 18A 50/60Hz 0.5> ۶,۲۰۰,۰۰۰ریال