تالی الکتریک

محصولات › اینورتر کاملا سینوسی کارسپا تایوان › سینوسی کامل 

سینوسی کامل

انواع سینوسی کامل


کد محصول: P600-1225-G

 • مدل: P600-1225-G
 • توان 600 وات
 • بار هیجانی تا 1200 وات برای مصرف کننده های با جریان اولیه بالا مثل موتورها
 • خروجی تمام سینوسی

کد محصول: P600-1225-G

 • مدل: P600-1225-G
 • توان: 600 وات
 • حداکثر جریان خروجی : 2.6 آمپر
 • خروجی تمام سینوسی

کد محصول: P1000-1225-G

 • مدل : P1000-1225-G
 • توان:  1000 وات
 • حداکثر جریان خروجی : 4.3 آمپر
 • بار هیجانی تا 2000 وات برای مصرف کننده های با جریان اولیه بالا مثل موتورها

کد محصول: P1000-1225-G

 • مدل : P1000-1225-G
 • توان:  1000 وات
 • حداکثر جریان خروجی : 4.3 آمپر
 • بار هیجانی تا 2000 وات برای مصرف کننده های با جریان اولیه بالا مثل موتورها