تالی الکتریک

محصولات › سرج ارستر و برقگیر OBO › برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ I، کلاس B 

برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ I، کلاس B

این ارسترها به عنوان حفاظت اولیه در برابر صاعقه با تحمل جریان KA ۱۰۰ (کیلو آمپر) مورد استفاده قرار می گیرد.
این نوع از سرج ارستر به منظور محافظت از دستگاه های الکترونیکی در برابر جریان گذرای ناشی از رعد و برق استفاده می شود و دارای بهره وری و اثر بخشی بالایی می باشد. این سرج ارستر تک قطبی می باشد و برای حفاظت از تاسیسات برقی و تجهیزات الکترونیکی در هنگام اضافه ولتاژ و یا جریان رعد و برق مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ظرفیت تخلیه بالایی می باشد و برای استفاده و نصب IV  نیز مناسب می باشد.

کد محصول: MCD 50-B 3+1

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت

کد محصول: MCD 50-B 3+1-OS

 • مدل: ارستر کلاس B
 •   نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت

کد محصول: MCD 50-B 3

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ:  تیپ 1
 • تعداد پل:  سه پل
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت

کد محصول: MCD 50-B 3-OS

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت

کد محصول: MCD 50-B

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت

کد محصول: MCD 50-B-OS

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی:125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت

کد محصول: MCD 125-B NPE

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ:  تیپ 1
 • تعداد پل: نول
 • مشخصات فنی: 125کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت

کد محصول: MC 50-B 3+1

 • مدل: سرج ارستر،صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 2 کیلو ولت

کد محصول: MC 50-B 3

 • مدل: سرج ارستر،صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 150-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 2 کیلو ولت

کد محصول: MC 50-B VDE

 • مدل: سرج ارستر،صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 2 کیلو ولت

کد محصول: MC 50-B-OS

 • مدل: سرج ارستر، صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ض