تالی الکتریک

محصولات › سرج ارستر و برقگیر OBO › برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ III، کلاس D 

برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ III، کلاس D

جهت تکمیل و مقابله با اضافه ولتاژ از این نوع ارسترها استفاده می گردد.

سرج ارستر کلاس D  در خطوطی که دارای ولتاژ پایین می باشند مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع ازسرج ارستر نمی بایست در معرض مستقیم رعد و برق قرار گیرد. سرج ارستر کلاس A برای تغییرات جزئی جریانs µ ۲۰/ ۸ با حد اکثرپیک ۵kv طراحی شده است. 
 

کد محصول: FC-D

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • مشخصات فنی: نصب شده روی پریز شوکو (ارت دار) 16 آمپر، حداکثر 275 ولت، ضربه 1/5 - 1/2 کیلو وات، 3 کیلو آمپر، برای حذف کامل نویزهای داخل شبکه

کد محصول: FC-TV-D

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • مشخصات فنی: حداکثر 275 ولت، ضربه 1/5 - 1/2 کیلو وات، 3 کیلو آمپر
 • نصب شده روی پریز شوکو (ارت دار) 16 آمپر و سوکت حفاظت شده آنتن تلویزیون

کد محصول: FC-SAT-D

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • مشخصات فنی: حداکثر 275 ولت، ضربه 1/5 - 1/2 کیلو وات، 3 کیلو آمپر
 • نصب شده روی پریز شوکو (ارت دار) 16 آمپر و سوکت حفاظت شده آنتن ماهواره

کد محصول: FC-RJ-D

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ:  تیپ 3
 • مشخصات فنی: حداکثر 275 ولت، ضربه 1/5 - 1/2 کیلو وات، 3 کیلو آمپر
 • نصب شده روی پریز شوکو (ارت دار) 16 آمپر و سوکت حفاظت شده تلفن RJ11

کد محصول: CNS 3-D-D

 • سه راهی شوکوی سیم دار
 • مجهز به سرج ارستر کلاس D و 2 متر کابل
 • دارای هشدار دهنده صوتی

کد محصول: USM-A

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • مشخصات فنی:  اتصال ستاره، حداکثر 255 ولت، ضربه 1/5-1/3 کیلو وات، 3 کیلو آمپر
 • جهت نصب پشت پریزهای برق معمولی و حفاظت کلیه قطعات تغذیه شده از پریز

کد محصول: VF12-AC/DC

 • مدل:  سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • حفاظت فاز و نول
 • منبع تغذیه 24 ولت AC و DC

کد محصول: VF24-AC/DC

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • حفاظت فاز و نول
 • منبع تغذیه 24 ولت AC و DC

کد محصول: VF48-AC/DC

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • مشخصات فنی: حداکثر ولتاژ 60 VAC،حداکثر ولتاژ 80 VDC ولت
 • حفاظت فاز و نول

کد محصول: VF60-AC/DC

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • مشخصات فنی: حداکثر ولتاژ 80 VAC،حداکثر ولتاژ 110 VDC ولت
 • حفاظت فاز و نول

 • مدل: سرج ارستر کلاس D
 • نوع تیپ: تیپ 3
 • مشخصات فنی: حداکثر ولتاژ 150 VAC،حداکثر ولتاژ 200 VDC ولت
 • حفاظت فاز و نول، منبع تغذیه 24 ولت AC و DC