تالی الکتریک

محصولات › سرج ارستر و برقگیر › ارستر OBO کلاس B+C 

ارستر OBO کلاس B+C

این نوع ارسترها بالاترین حفاظت را در حالت اضافه ولتاژ ناگهانی دارا می باشند و در تابلو سازی،  مخابرات، مراکز صنعتی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بیشتر از این ارسترها استفاده می شود.

سرج ارستر کلاس B+C برای حفاظت از سیستم های الکتریکی در زمان توزیع ولتاژ پایین ناشی از رعد و برق و یا سوئیچ داخلی دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی این نوع از سرج ارستر آن است که به هنگام تخلیه جران اضافی گاز های داغ یونیزه صادر نمیکند بنا بر این نیاز نیست که از وسایل قابل اشتعال دور نگاه داشته شود.

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 25KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA

کد محصول: 5094444

 • ارستر حفاظت ازتک فاز و نول
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA

کد محصول: 5094510

 • ارستر حفاظت ازسه فاز و نول
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA

کد محصول: 5093627

 • مناسب برای شبکه های با سیستم زمین TN-C
 • با بیشترین ولتاژ عملکرد به صورت پیوسته 280V
 • دارای 5 سال گارانتی
 • دارای نشان تست از VDE آلمان

کد محصول: 5093654

 • ارستر حفاظت ازسه فاز و نول
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA

کد محصول: 5093662

 • ارستر حفاظت ازسه فاز و نول
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA

کد محصول: 5095606

 • ارستر حفاظت از نول
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA

کد محصول: 5089763

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 100KA

کد محصول: 5089756

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 100KA

کد محصول: 5093533

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 280V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA

کد محصول: 5093531

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 280V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA

کد محصول: 5093526

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 280V
 • دارای جریان تخلیه نامی 12.5KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA

کد محصول: 5093526

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 280 V
 • جریان تخلیه نامی 12.5 KA
 • جریان تخلیه کل 50 KA

کد محصول: 5094463

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 230 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 25 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50 KA

کد محصول: 5094463

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 230 V
 • جریان تخلیه نامی 25 KA
 • جریان تخلیه کل 50 KA

کد محصول: 5094418

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 230 V
 • جریان تخلیه نامی 25 KA
 • جریان تخلیه کل 50 KA

کد محصول: 5093533

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 280 V
 • جریان تخلیه نامی 30 KA
 • جریان تخلیه کل 50 KA