تالی الکتریک

محصولات › سرج ارستر و برقگیر › ارستر OBO کلاس C+D 

ارستر OBO کلاس C+D

ارستر C+D یا همان ارستر کلاس 2+3  نکته  مهم درباره در مورد این نوع ارستر ها بهتر است بدانید سرج ارستری را انتخاب می کنید باید دارای کمترین میزان باشد تا بتواند حفاظت مناسبی در برابر ضربه وارد شده بر تجهیزات و افزایش عمر آنهارا در زمان اتصال به سیستم مدیریتی فراهم می کند تحمل با تحمل ولتاژ 10 کیلو آمپر الی 20 کیلو آمپر، با خروجی کنتاکت باز جهت اتصال به PLC به صورت تک پل و سه پل می باشد.

کد محصول: 5093418

  • با بیشترین ولتاژ عملکرد به صورت پیوسته 280V
  • دارای نشان تست از VDE آلمان

کد محصول: 5094920

  • با بیشترین ولتاژ عملکرد به صورت پیوسته 280V
  • دارای نشان تست از VDE آلمان

کد محصول: 5094931

  • با بیشترین ولتاژ عملکرد به صورت پیوسته 280V
  •   دارای نشان تست از VDE آلمان