تالی الکتریک

محصولات › سرج ارستر و برقگیر OBO › ارسترهای فتولتائیک و DC 

ارسترهای فتولتائیک و DC

نصب سیستمهای فتوولتائیک و تامین برق ساختمانها از طریق سلولهای خورشیدی، اغلب نیاز به تغییراتی در زیر ساختارهای الکتریکی ساختمانها دارد و بهمین دلیل طیف گسترده ای از استانداردها و مقررات می بایست رعایت گردد. با توجه به محل قرار گرفتن اکثر تجهیزات فتوولتائیک در فضای باز پشت بام بناها، صاعقه، الکتریسته ساکن، عوامل محیطی، هارمونیکهای ایجاد شده در اینورترهای سیستم برق خورشیدی، ضربات ناشی از بارهای مکانیکی و ... بروز ضربه های ناخواسته ولتاژ و جریان را قطعی و استفاده از سرج ارسترهای فتوولتائیک را غیر قابل اجتناب می سازد.
 

کد محصول: V20-C 3-PH-1000

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 1000 ولت DC، ضربه 4 کیلو ولت

کد محصول: V20-C 3PHFS-1000

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 1000 ولت DC، ضربه 4 کیلو ولت

کد محصول: V20-C 2-PH-1000

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 1000 ولت DC، ضربه 4 کیلو ولت

کد محصول: V20-C 2PHFS-1000

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 1000 ولت DC، ضربه 4 کیلو ولت

کد محصول: V20-C 3PH-600

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلو ولت

کد محصول: V20-C 3PHFS-600

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • سه پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلو ولت

کد محصول: V20-C 2PH-600

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلو ولت

کد محصول: V20-C 2PHFS-600

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلو ولت

کد محصول: V25-B+C 3-PH900

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 7 تا 50 کیلوآمپر، تا 900 ولت DC، ضربه 3 کیلوولت

کد محصول: V25-B+C 3PHFS900

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 7 تا 50 کیلوآمپر، تا 900 ولت DC، ضربه 3 کیلوولت