تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری پرتابل › کیوریتسو ژاپن KYORITSU  › میگر 

میگر

KYORITSO

میگر دیجیتال مناسب برای اندازه گیری مقاومت عایقی موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتورها، ژنراتورها ، تجهیزات خانگی، کابل ها و سایر تجهیزات و سیستم ها با ولتاژ تست تا ۱۰۰۰ ولت مستقیم می باشد.
این ابزار دستی برای تعمیر و نگهداری در محل کار بسیار مناسب است .
به منظور امنیت افراد و تجهیزات تحت تست،باید قبل از تست عایقی کلیه تجهیزات بی برق باشند.

کد محصول: 3124

 • ولتاژ تزریقی : 1KV ~ 10KV
 • مقاومت الکتریکی : 0 ~ 1.6GΩ /100G Ω
 • ابعاد : 80*140* mm 200
 • اقلام همراه : همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

کد محصول: 3128

 • ولتاژ تزریقی : 500V/1000V/2500V/5000V/10000V/12000V
 • مقاومت الکتریکی: /35T Ω5T Ω1T Ω/2.5T Ω /0 ~ 500G Ω/
 • اندازه گیری ولتاژ : 30 ~ 600V AC/DC ****
 • جریان اتصال کوتاه قابل تحمل : 5.0mA max

کد محصول: Digital Insulation / Continuity Tester 3007

 • ابعاد : 89*167*185
 • ولتاژ تزریقی : 250V/500V/1000V  
 • مقاومت الکتریکی : 0 ~ 20M Ω/200M Ω/2000M Ω
 • اقلام همراه : همراه با پرابهای مربوطه

 • ابعاد : 70*158* mm 105
 • ولتاژتزریقی : 100V/250V/500V/1000V
 • مقاومت الکتریکی : 0 ~ 20M Ω/40M Ω/200M Ω/1000M Ω
 • اندازه گیری ولتاژ : 20 ~ 600V AC/DC

 • ابعاد : 100*226* mm 177
 • اندازه گیری ولتاژ AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V
 • جریان اتصال کوتاه تا 1.5mA
 • دقت اندازه گیری : 250V: 0.0 - 100.0MΩ / 500V : 80 - 1000M Ω / 1000V : 0.80 - 2.00G Ω / 2500V: 8.0 - 100.0GΩ

کد محصول: High Voltage Insulation Tester 3125

 • ابعاد : 94*152*205 mm
 • ولتاژتزریقی : 500V/1000V/2500V/5000V
 • مقاومت الکتریکی : /1TΩ99.9GΩ999M Ω/9.99GΩ /0 ~ 99.9MΩ/
 • اندازه گیری ولتاژ : 30 ~ 600V AC/DC

 • ابعاد : 94*152* mm 205
 • ولتاژتزریقی : 500V/1000V/2500V/5000V
 • مقاومت الکتریکی : /1T Ω99.9G Ω999M Ω/ 9.99G Ω /0 ~ 99.9M Ω/
 • اندازه گیری ولتاژ : 30 ~ 600V AC/DC

 • ولتاژ تزریقی : 250V - 0 / 500V/ 1000V / 2500V / 5000V
 • مقاومت الکتریکی :  0-10GΩ/100GΩ/200GΩ/1TΩ/10TΩ

 • ابعاد : 72*160*mm 106
 • ولتاژتزریقی : 250V/500V/1000V
 • مقاومت الکتریکی : 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω
 • اندازه گیری ولتاژ : 0 ~ 600V AC/DC

 • ابعاد : 80*140*mm 200
 • ولتاژ تزریقی : 5000V
 • مقاومت الکتریکی : 0 ~ 5GΩ /200G Ω
 • اقلام همراه : همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل