تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری پرتابل › لوترون تایوان LUTRON  › تجهیزات فیزیکی › سرعت سنج باد/بادسنج/آنومتر 

سرعت سنج باد/بادسنج/آنومتر


کد محصول: ABH-4225

 • ابعاد : 40 * 48 * 205 mm
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم
 • سرعت : 0.4 - 30.0 ms

کد محصول: YK-2004AH

 • ابعاد : 36 * 76 * 200 mm
 • قابلیت اندازه گیری : سرعت : 0.2-20.0m/s *** دما : 0-50 درجه
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • دارای حافظه تا 16000

کد محصول: LM-81AT

 • ابعاد : 33 * 60 * 156 mm
 • قابلیت اندازه گیری : 0.4~30.0 m/s
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • واحدهای اندازه گیری : m/s , km/h ,MPH, knots, ft/min

کد محصول: AM-4200

 • ابعاد : 23 * 73 * 180 mm / قطر پروانه : 72mm
 • قابلیت اندازه گیری : 0.8 - 30.0 m/s
 • دقت اندازه گیری : 0.1 m/s
 • واحد های اندازه گیری : m/s ,ft/min , km/h ,knots

کد محصول: AM-4220

 • ابعاد : 32 * 40 * 195 mm
 • دما : ~0-+50° C
 • قابلیت اندازه گیری: سرعت : 0.9 ̴+35.0 m/s
 • دقت اندازه گیری : 0.1m/s

کد محصول: AM-4221

 • ابعاد : 32 * 40 * 190 mm
 • دما : ~0-+50° سانتی گراد / 122 - 32 درجه فارنهایت
 • قابلیت اندازه گیری : سرعت : 0.9~+35.0 m/s
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل

کد محصول: YK-2005AM

 • ابعاد : 32 * 72 * 180 mm
 • قطر پروانه : 72 mm
 • دارای پروانه فلزی برای دمای بالا
 • دارای حافظه تا 16000 مقدار

کد محصول: YK-80AM

 • ابعاد : 30 * 63 * 200 mm
 • قابلیت اندازه گیری : Air Velocity:0.4-35.0m/s / درجه Temp:0-60
 • واحدهای اندازه گیری : m/s ,km/h ,mile/h, knots, ft/min C/F
 • دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم

کد محصول: LM-81AM

 • ابعاد : 33 * 60 * 156 mm
 • قابلیت اندازه گیری : 0.4~30.0 m/s
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • واحدهای اندازه گیری : m/s , km/h ,MPH, knots, ft/min

کد محصول: AM-4205A

 • ابعاد : 32 * 72 * 180 mm
 • دما : -50 ̴+1300°C
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم