تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری پرتابل › لوترون تایوان LUTRON  › تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی › L.C.R متر و جعبه L.C.R 

L.C.R متر و جعبه L.C.R


کد محصول: LCR-9184

 • ابعاد : 41*88*193 mm
 • نمایشگر مجهز به نور پس زمینه سبز و خواندن آسان
 • امکان DATA HOLD. نگه داشتن مقادیر روی نمایشگر ال سی ار متر
 • آشکار ساز باطری در چند سطح

کد محصول: CBOX-406

 • ابعاد : 55*117*147 mm
 • قابلیت اندازه گیری : محدوده کاری 100PF - 11.11UF
 • قابلیت تغییرات دلخواه مقادیر ظرفیت خازنی
 • دارای حفاظت زمین

کد محصول: LBOX-405

 • ابعاد : 55*117*147 mm
 • قابلیت اندازه گیری : 10uH - 111.1mH
 • قابلیت تغییرات مقدار اندوکتاس
 • دارای حفاظت زمین

کد محصول: RBOX-408

 • ابعاد : 55*117*147 mm
 • قابلیت اندازه گیری : 1-11 , 111 , 110 ohm
 • قابلیت تغییرات دلخواه مقادیر مقاومت
 • امکان افزایش یا کاهش حداقل 1ohm در هر مرحله