تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری پرتابل › لوترون تایوان LUTRON  › تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی › کلمپ آمپر متر 

کلمپ آمپر متر


کد محصول: DL-6054

 • ابعاد : 35*47*180 mm
 • جریان متناوب : AC 0-200mA / 20A / 200A
 • دقت اندازه گیری : دقت بالا 0.1mA در رنج 200mA
 • سایر مشخصات : قابلیت استفاده به عنوان تستر نشت یاب جریان

کد محصول: DL-9954

 • ابعاد : 33*64*178 mm
 • جریان متناوب : AC 0-40 / 400mA / 40A / 120A
 • دقت اندازه گیری : 40mA /0.01mA
 • ولتاژ : AC/DC

کد محصول: CM-6155C

 • ابعاد : 46*94*241 mm
 • جریان متناوب : AC 0-600A / 1000A
 • جریان مستقیم : DC 0-600A / 1000A
 • دقت اندازه گیری : 0-600A/0.1A

کد محصول: CM-6156

 • ابعاد : mm 46*94*241
 • جریان متناوب : AC 0-600A / 1000A
 • جریان مستقیم : DC 0-600A / 1000A
 • دقت اندازه گیری : 0-600A/0.1A

کد محصول: CM-9930R

 • ابعاد : 38*73*255 mm
 • جریان متناوب : AC 0-400A / 2000A
 • جریان مستقیم : DC 0-400 / 2000A
 • دقت اندازه گیری :   0-400 A

کد محصول: CM-9940

 • ابعاد : 33*64*178 mm
 • جریان متناوب : AC 0-400A / 600A
 • جریان مستقیم : DC 0-400A/ 600A
 • دقت اندازه گیری : 0-400 A

کد محصول: DM-6046

 • ابعاد : mm 36*70*230
 • جریان متناوب : AC 0-200 / 100A
 • جریان مستقیم : DC 0-200 / 1000A
 • دقت اندازه گیری : 0-200 A

کد محصول: DM-6055C

 • ابعاد : 36*70*230 mm
 • جریان متناوب : AC 0-200A / 1000A
 • جریان مستقیم : DC 0-200A / 1000A
 • دقت اندازه گیری : 0-200A/.01A

کد محصول: PC-6009

 • DCA،جریان مستقیم
 • DCV،ولتاژ مستقیم
 • ACV،ولتاژ متناوب
 • Ohms،مقاومت