تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری پرتابل › مستک تایوان MASTECH  › مولتی متر دیجیتال 

مولتی متر دیجیتال


کد محصول: MS8212A

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 • مقاومت الکتریکی : 0 ~ 20MΩ
 • اندازه گیری ماکزیمم مقادیر (peak hold)
 • اتصال کوتاه

کد محصول: MS8236

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 •   تعیین وضعیت خط تلفن : اشغال-آزاد-قطع
 • تعیین نقاط قطعی و اتصالی کابل تلفن
 • تست کابلهای تلفن : T568A,T568B,10Base-T

کد محصول: MS8360G

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 • اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود –تست ترانزیستور
 • دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر
 • جریان : 0 ~ 10A AC/DC

کد محصول: MS8216

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 • اتصال کوتاه
 • بیزر
 • تست دیود

کد محصول: MS8251A

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 • اندازه گیری ماکزیمم مقادیر (peak hold)
 • اتصال کوتاه - بیزر- تست دیود
 • دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر

کد محصول: MS8233A

 • اقلام همراه : همراه با کیف قابل حمل
 • اتصال کوتاه
 • بیزر 
 • تست دیود

کد محصول: MS8251B

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 • اتصال کوتاه - بیزر- تست دیود Lo-Z -
 • دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر
 • جریان : 0 ~ 10A AC/DC

کد محصول: MS8340A

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 • اتصال کوتاه - بیزر- تست دیود
 • دارای حافظه مینیمم ماکسیمم - بدنه ضربه گیر
 • دارای فیلتر جهت حذف نویز

کد محصول: MS8050

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 • فرکانس : 0~2MHz اتصال کوتاه
 • بیزر- تست دیود
 • تست ترانزیستور (hFE)

کد محصول: MS8340B

 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
 • اتصال کوتاه –بیزر-تست دیود –تست ترانزیستور (hFE)
 • نگه دارنده ماکزیمم (Peak Measurement)
 • دارای حافظه مینیمم ماکسیمم