تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری پرتابل › مستک تایوان MASTECH  › ترمومتر لیزری 

ترمومتر لیزری


کد محصول: MS6540B

 • قابلیت اندازه گیری : ˚C-32 ~ +1050C˚
 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 30
 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل

کد محصول: MS6550A

 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 50
 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل- کابل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار
 • دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر

کد محصول: MS6550B

 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 50
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل- کابل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار
 • دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر

کد محصول: MS6520B

 • قابلیت اندازه گیری : ˚C-20 ~ +500C˚
 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 10
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل

کد محصول: MS6531A

 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 12
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر

کد محصول: MS6530

 • قابلیت اندازه گیری : ˚C-20 ~ +537C
 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 12
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل

کد محصول: MS6531C

 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 12
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • دارای آلارم قابل تنظیم

کد محصول: MS6530A

 • قابلیت اندازه گیری : ˚C-20 ~ +850C˚
 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 12
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل

کد محصول: MS6518

 • قابلیت اندازه گیری : F86˚ ~ 108˚F or 30˚C ~ 42C˚
 • دقت اندازه گیری : +-0.1˚C
 • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 5 ~15cm
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل