تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری پرتابل › هیوکی ژاپن HIOKI  › میگر و ارت سنج 

میگر و ارت سنج


کد محصول: FT-6031-03

 • تستر مقاومت زمین ، 2 یا 3 قطبی، IP67 ضد گرد و غبار و ضد آب
 • سیستم اندازه گیری: تغییر بین دو و سه روش الکترودی
 • ولتاژ زمین : 0-30.0 VMS
 • دقت ولتاژ زمین : +/- 2.3٪ RDG. +/- 8 DGT. (50 / 60Hz قدرت)، +/- 1.3٪ RDG. +/- 4 DGT. (DC)

 • مقاومت الکتریکی :  5TΩ
 • ولتاژ تزریقی : 5000 - 2500 - 1000 - 500 - 250 V

کد محصول: IR-4056

 • مقاومت الکتریکی : 4000MΩ
 • ولتاژ تزریقی : 125-250-500-V 1000

کد محصول: 3451

 •   ولتاژ تزریقی  : 1000 V
 • مقاومت الکتریکی : 50MΩ

کد محصول: 3452

 • ولتاژ تزریقی : 1000 - 500 - 250 V
 • مقاومت الکتریکی : 2000MΩ

کد محصول: 3453

 • ولتاژ تزریقی : 125-250-500-1000 V
 • مقاومت الکتریکی : 4000MΩ

کد محصول: 3454

 • ولتاژ تزریقی : 250-500-1000-2500-5000  V
 • مقاومت الکتریکی :  5TΩ

 • محدوده اندازه گیری گسترده ای از 0 تا 1150 Ω، در استاندارد EN
 • روش اندازه گیری سه یا دو الکترود استاندارد JIS و EN
 • دو یا سه روش اندازه گیری الکترود JIS and EN standard