تالی الکتریک

محصولات › ترانسدیوسر و ایـزولاتور زیمر آلمان › ترانسـدیوسر و ترانسمیتر ولتاژ و جـریان › ترانسدیوسر و ترانسمیتر DC 

ترانسدیوسر و ترانسمیتر DC


ترانسدیوسرهای جریان و ولتاژ مستقیم با قابلیت دریافت سیگنال های متفاوت ولتاژ و جریان در ورودی و تبدیل به سیگنال های مستقیم با مقادیر گوناگون در خروجی .

شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر(Zimmer) ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسرها شامل ترانسدیوسر و ترانسمیتر جریان و ولتاژ (جریان مستقیم ) DC فعالیت دارد .

کد محصول: Zimmer ZI11 Transducer and Transmitter

 • کمیت مورد اندازه گیری :جریان DC یا ولتاژ DC
 • رنج اندازه گیری :   0 -- 20 میلی آمپر , 4 -- 20 میلی آمپر , 1 -- 5 میلی آمپر ,
 • کمیت خروجی : جریان DC یا ولتاژ DC
 • رنج خروجی : 0 -- 20 میلی آمپر  , 4 -- 20 میلی آمپر

کد محصول: Zimmer TV808 DC Signal Isolator

 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ و جریان DC
 • اساس اندازه گیری : ایزولاسیون سیگنال DC
 • ورودی نامی : جریان DC : از 0 -- 0.1  تا 0 -- 40 میلی آمپر
 • کمیت خروجی : جریان DC یا ولتاژ DC

کد محصول: Zimmer TI816 DC Signal Isolator

 • کمیت مورد اندازه گیری : جریان DC
 • اساس اندازه گیری : ایزولاسیون سیگنال DC
 • کمیت خروجی :جریان DC یا ولتاژ DC
 • ورودی نامی :جریان DC : از 0 تا 20 میلی آمپر

کد محصول: Zimmer TI807 DC Signal Isolator

 • کمیت مورد اندازه گیری :جریان DC
 • اساس اندازه گیری : ایزولاسیون سیگنال DC
 • ورودی نامی :جریان DC : از 0 تا 20 میلی آمپر  
 • کمیت خروجی :جریان DC

کد محصول: Zimmer ZI12 Transducer and Transmitter

 • کمیت مورد اندازه گیری :جریان DC یا ولتاژ DC
 • رنج اندازه گیری : 0 -- 20 میلی آمپر , 4 -- 20 میلی آمپر , 1 -- 5 میلی آمپر
 • کمیت خروجی :جریان DC یا ولتاژ DC
 • رنج خروجی : 0 -- 20 میلی آمپر  , 4 -- 20 میلی آمپر

کد محصول: Zimmer V604-II programmable Transmitter

 • کمیت مورد اندازه گیری : دما , مقاومت , جریان و ولتاژ DC
 • ورودی نامی : لطفا به قسمت توضیحات بیشتر مراجعه شود .
 • کمیت خروجی : جریان و ولتاژ DC
 • رنج خروجی :   جریان :(0-20 میلی آمپر یا 4-20 میلی آمپر )