تالی الکتریک

محصولات › ترانسدیوسر و ایـزولاتور زیمر آلمان › ترانسـدیوسر و ترانسمیتر ولتاژ و جـریان › ترانسدیوسر و ترانسمیتر AC 

ترانسدیوسر و ترانسمیتر AC


شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer) ، در زمینه خرید، فروش ، مشاوره وپخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسرها شامل ترانسدیوسر و ترانسمیتر های جریان و ولتاژ AC فعالیت دارد .
 

کد محصول: Zimmer Pro-CA

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC 
 • رنج اندازه گیری جریانی: 1و 5 آمپر
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
 • زمان پاسخ: <250ms

کد محصول: Zimmer Pro-CV

 • کمیت مورد اندازه گیری: ولتاژ AC
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
 • زمان پاسخ: <250ms
 • درجه حفاظتی: IP40 (برای ترمینال ها IP20)

کد محصول: Zimmer Pro V

 • کمیت مورد اندازه گیری: ولتاژ AC
 • رنج اندازه گیری ولتاژی: 57...500 ولت
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
 • رنج خروجی (1): 0 -- 20 میلی آمپر، 4 -- 20 میلی آمپر

کد محصول: Zimmer Pro I

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC
 • رنج اندازه گیری جریانی: 1و 5 آمپر
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
 • رنج خروجی (1): 0 -- 20 میلی آمپر، 4 -- 20 میلی آمپر

کد محصول: Zimmer V11

 • کمیت مورد اندازه گیری: ولتاژ AC
 • زمان پاسخ: <300ms
 • رنج فرکانس: 50 , 60 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار

کد محصول: Zimmer I11

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC
 • ورودی نامی: جریان : 1 یا 5 آمپر
 • رنج فرکانس: 50 , 60 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار

کد محصول: Zimmer V21

 • کمیت مورد اندازه گیری: ولتاژ AC
 • ورودی نامی: 0 -- 100 تا 0 -- 500 ولت
 • رنج فرکانس: 50 , 60 یا 400 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار

کد محصول: Zimmer I21

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC
 • ورودی نامی: 0 -- 1 تا 0 -- 7.5 آمپر
 • رنج فرکانس: 50 , 60 یا 400 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار

کد محصول: Zimmer I12

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC 
 • ورودی نامی: 1 یا 5 آمپر (قابل تنظیم در محل)
 • رنج فرکانس: 50 , 60 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار