تالی الکتریک

محصولات › منبع تغذیه امگا کره › منبع تغذیه تک خروجی 

منبع تغذیه تک خروجی

منبع تغذیه (Power Supply) امگا وسیله ای است که با استفاده ازمدارهای الکترونیکی، به جای ترانسهای حجیم و تلف کننده انرژی، ولتاژ متناوب   AC ورودی درمحدوده معین را به ولتاژهای مستقیم DC (قابل تنطیم) باسطوح جریانی مختلف تبدیل میکند.

ویژگی های منابع تغذیه متغیر )مبدل برقAC به(DC مارک امگا کره:
 
حفاظت در برابر اتصال کوتاه
حفاظت در برابرOverload 
قابلیت تنظیم  ولتاژ خروجی تا حد (۰.۱)
قابلیت تنظیم جریان خروجی تا حد (۰.۱)
نمایشگر سه رقمی دیجیتال ( LED ) جهت نمایش ولتاژ خروجی
نمایشگرسه رقمی دیجیتال ( LED ) جهت نمایش جریان خروجی

 • جریان خروجی 3-0 آمپر
 • ولتاژ خروجی 30-0 ولت DC
 • قابلیت تنظیم  ولتاژ خروجی تا حد (0.1)
 • قابلیت تنظیم جریان خروجی تا حد (0.1)

 • جریان خروجی 5-0 آمپر
 • ولتاژ خروجی 30-0 ولت DC
 • قابلیت تنظیم  ولتاژ خروجی تا حد (0.1)
 • قابلیت تنظیم جریان خروجی تا حد (0.1)

 • جریان خروجی 10-0 آمپر
 • ولتاژ خروجی 30-0 ولت DC
 • قابلیت تنظیم  ولتاژ خروجی تا حد (0.1)
 • قابلیت تنظیم جریان خروجی تا حد (0.1)

 • جریان خروجی 15-0 آمپر
 • ولتاژ خروجی 30-0 ولت DC
 • قابلیت تنظیم  ولتاژ خروجی تا حد (0.1)
 • قابلیت تنظیم جریان خروجی تا حد (0.1)